Соња Мудрић

Vaspitač, Мастер професор италијанског језика и књижевности

Тренутно на докторским студијама на Филолошком факултету у Београду.


Од 2021. године у Дому ученика "Јелица Миловановић", води културолошку секцију и инструктивни рад из италијанског језика.


Пре Дома радила у Ученичком центру "Београд" на месту васпитача и као професор италијанског језика у ОШ "П. П. Његош" у Београду и школи " Siena ItalianStudies" у Сијени.


У Италијанском институту за културу ради као сарадник - предавач за италијански језик.


 


mudric.sonja@gmail.com