Kontakt

Pažnja!

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ     

Назив: Дом ученика средњих школа" Јелица Миловановић"               
Адреса: Крунска 8, Београд     
Матични број: 07444028             
ПИБ: 100158071               
Текући рачун:  840-31392845-57

УПРАВА

Директор:
Душко Бабић 011/3304-801               
Секретар Дома:
Јана Вујић Нешић 011/3304-802           
Заменик директора:
Драгана Трифуновић 011/3304-803          
Шеф васпитне службе:
Светлана Свешко 011/3304-843              

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ                                

Психолог:
Лена Делеон Милачић 011/3304-844
Педагог:
Вања Малобабић 011 3304 844

РАЧУНОВОДСТВО

Руководилац финанасијко-рачуноводствене службе:
Ивана Петронијевић 011/3304-806
Службеник за јавне набавке:
Гордана Блануша 011/3304-806
Референт за финансијско рачуноводствене послове:
Мирјана Војиновић 011/3304-805
Референт за финансијско рачуноводствене послове:
Драгана Драшковић 011/3304-805
Референт за финансијско рачуноводствене послове:
Владо Вељановски 011/3304-805
Сарадник за ученички стандард:
Оливера Миловановић 011/3304-843

ВАСПИТАЧИ

ВАСПИТАЧИ - 5А:
011/3304-841
ВАСПИТАЧИ - 8/1:
011/3304-804
ВАСПИТАЧИ - 8/3:
011/3304-809

ОСТАЛЕ СЛУЖБЕ

Библиотека:
Лице за заштиту података:
Јасмина Томашевић 062/8844217
Кухиња:
011/3304-842