Interni akti

 

ЛИЦИТАЦИЈЕ

Oглас за лицитацију

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

         

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019.годину

Изменe и допуне плана ЈН за 2018.годинуFinansijski izveštaj za 2020.g

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки 2017. годину

План јавних набавки за 2016.годину

Правилник јавних набавки, септембар 2020.

Правилник јавних набавки

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАНОВИ

Финaнсијски план Дома за 2019.годину

Финaнсијски план Дома за 2018.годину

Финaнсијски план Дома за 2017.годину

Финaнсијски план Дома за 2017.годину - измењен и допуњен

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

 

Финансијски извештај Дома за 2023.годину

Финансијски извештај Дома за 2022.годину

Финансијски извештај Дома за 2021.годину

Финaнсијски извештај Дома за 2020.годину

Финaнсијски извештај Дома за 2019.годину

Финaнсијски извештај Дома за 2018.годину

Финансијски извештај за 2017.годину

Финансијски извештај за 2016.годину

ОСТАЛО 

Одлука о одржавању предавања у вези са COVID-19.

Информатор о раду

Правилник о организацији и систематизацији послова

Развојни план 22-27

План и програм 2022-23

Извештај о раду за 2021/22. годину

Извештај о раду за 2022/23. годину

Програм васпитног рада 2023/24

Годишњи план рада Дома 2023/24

Статут Дома