Zaposleni u Domu učenika srednjih škola Jelica Milovanović


 

Dom učenika srednjih škola Jelica Milovanović je posebno pedagoški oblikovana sredina, sa ozbiljnim timom stručnih ljudi, koji osim o smeštaju i ishrani srednjoškolaca, vodi računa i o njihovom školskom uspehu, socijalnom sazrevanju, razvijanju lične kompetencije i formiranju zdravih životnih navika. U okviru slobodnog vremena se značajna pažnja posvećuje kulturno-zabavnim aktivnostima, rekreaciji i podsticanju aktivnog odnosa prema okruženju. Rukovodstvo i Administracija

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Biografija
Душко Бабић
Direktor
Дипломирани психолог
Драгана Трифуновић
Zamenik direktora
Дипломирани педагог
Светлана Свешко
Koordinator vaspitne službe
координатор васпитне службе

Vaspitno osoblje

Ime i prezime
Zvanje
Struka
Vaspitač br.
Biografija
Весна Милајић
Vaspitač, koordinator aktiva
Дипломирани политиколог, дипл. социјални радник
Живка Крстић
Vaspitač
Професор разредне наставе
Соња Мудрић
Vaspitač
Мастер професор италијанског језика и књижевности
Слађана Матијашевић
Vaspitač
Мастер педагог
Наташа Коронсовац
Vaspitač
Дипломирани педагог
Јелена Радивојевић
Vaspitač, koordinator aktiva
Мастер физикохемичар
Наташа Василић
Vaspitač
Дипломирани музички педагог
Марија Стојнић
Vaspitač
Дипломирани дефектолог-логопед
Татјана Невенић
Vaspitač
Мастер професор италијанског језика
Јасмина Томашевић
Vaspitač
Дипломирани специјални педагог
Милорад Радошевић
Vaspitač, koordinator aktiva
Дипломирани инжењер агроекономије
Милена Ковачевић
Vaspitač
Дипломирани професор физике
Сузана Вукоје
Vaspitač
Дипломирани специјални педагог
Косана Спасојевић
Vaspitač
Мастер професор физичког васпитања и спорта
Војкан Протић
Vaspitač
Дипломирани историчар
Катарина Миловановић
Vaspitač
Дипломирани педагог
Милан Јеремић
Vaspitač
Дипломирани професор физичког васпитања
Миливоје Ђуровић
Vaspitač
Дипломирани сликар
Вања Малобабић
Stručni saradnik pedagog
Дипломирани педагог
Лена Делеон Милачић
Stručni saradnik psiholog
Дипломирани психолог
Славица Илић Кресоја
Stručni saradnik bibliotekar
Дипломирани политиколог
Милица Роквић
Vaspitač
Мастер професор физичког васпитања и спорта
Зоран Аздејковић
Vaspitač
.