Упис у Дом ученика Јелица Миловановић 2024/25


 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ

Пријем ученика се врши на основу „Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2024/2025. годину“ који се налази на линку: Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2024/2025. годину

Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни ученици средњих школа, чије место пребивалишта није у седишту Дома. Кандидати из осетљивих друштвених група који нису добили смештај у првој расподели имају право, да у другој расподели у августу, поднесу захтев Дому да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета.

 
РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС
 

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковимa:

- за прву расподелу - од 1. до 12. јула 2024. године,

- за преостала слободна места - од 26. до 28. августа 2024. године,

- за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у

првој расподели - од 26. до 28. августа 2024. године.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Приликом подношења пријаве ученик треба да поднесе оригинална документа или оверене фотокопије.

Напомена: Оверене копије прихватиће се уколико су оверене код нотара.

 1. Читко попуњен образац пријаве са линка:Prijava_za_prijem_(upis)_u_Dom_24_25
 

 • За ученике првих разреда: сведочанства о завршеним разредима од 5. до 8, уверење о обављеном завршном испиту и потврда о упису у средњу школу;

  За ученике других, трећих и четвртих разреда: сведочанство о завршеном претходном разреду;


  Уверење о приходима по члану домаћинства за период од 01.01. до 31.03.2023. године, издато од стране општинског органа из места пребивалишта. Уверење можете преузети са линка: Uverenje_o_prihodu


  Дипломе или друге документе о наградама са учешћа на такмичењима у организацији Министарства просвете (која се налазе у календару такмичења ученика) у претходно завршеном разреду;

  Информација о наградама, похвалама и васпитно-дисциплинским мерама у дому ученика у претходној школској години (за оне који су 2, 3. или 4. разред средње школе);


  Трошкови накнаде за пријаву на конкурс износе 300 динара и могу се платити на евиденциони рачун Дома број 840-0000031392845-57 (уплата за пријаву на конкурс), модел и позив на број 97 3702151040174231700  - Уплатница

   
   
   ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

  Напомена: Ученици који према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета стручног образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 6/12) имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве неће се разматрати.

  Пријем докумената ће се обављати у термину од 8-14 часова радним данима и суботом од 9-12 часова у периоду од 1. до 12. јула 2024. године у просторијама Дома, Крунска 8. 

 


 

РЕЗУЛТАТИ УПИСА 2023/2024

Листа кандидата у другом кругу

Листа кандидата по посебном критеријуму

Коначна листа за дечаке

Коначна листа за девојчице

Прелиминарна листа за дечаке

Прелиминарна листа за девојчице

 

РЕЗУЛТАТИ УПИСА 2022/2023

Коначна листа - Девојчице

Коначна листа - Дечаци

Прелиминарна листа - Девојчице

Прелиминарна листа - Дечаци