Kućni red


 

ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ

 

06,00 – 08,00 ДОРУЧАК

07,30 – 08,30 - доручак викендом

07,00 – 09,00 -УСТАЈАЊЕ, ЛИЧНА ХИГИЈЕНА И УРЕЂЕЊЕ СОБА, ПРИПРЕМА ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

09,00 – 11,30 - ВРЕМЕ РЕЗЕРВИСАНО ЗА УЧЕЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ДРУГИХ АКТИВНОСТИ У ДОМУ

11,30 – 15,00 - РУЧАК

12,00 – 13,00 - ручак викендом

15,00 – 18,30 - ВРЕМЕ РЕЗЕРВИСАНО ЗА УЧЕЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ДРУГИХ АКТИВНОСТИ У ДОМУ

18,30 – 21,00 - ВЕЧЕРА

18,30 - 19,30 - вечера викендом

18,30 – 21,30 - ВРЕМЕ РЕЗЕРВИСАНО ЗА СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

22,00 – 06,00 - ВРЕМЕ ЗА НОЋНИ ОДМОР

 

ИЗЛАСЦИ УЧЕНИКА

 

– до 21,30 часова

Све изласке након предвиђеног времена одобрава групни или дежурни васпитач:

- радним даном до 22,30 ч.

- викендом до 23,30ч.

 

ПОСЕТЕ УЧЕНИЦИМА

 

– посете ученицима су дозвољене у заједничким просторијама уз одобрење васпитача, а најкасније до 20,00 часова.

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

 

- Ученици који путују кући за време викенда уписују се у Књигу путовања у четвртак и петак, најкасније до 09,00 часова

- За одлазак и ноћење код рођака или пријатеља потребна је сагласност родитеља и групног васпитача

- У Дому није дозвољено пушење

- У Дом се не може уносити ни користити алкохол и наркотичка средства

- Ученици су дужни да чувају личну имовину и имовину других ученика у Дому

- Ученици одговорно чувају и правилно користе инвентар и имовину Дома, а настале штете се лично надокнађују

 

 

Директор Дома, Душко Бабић с.р.