Весна Милајић

Vaspitač, koordinator aktiva, Дипломирани политиколог, дипл. социјални радник

Рођена у Београду, завршила Десету београдску гимназију. На Факултету политичких наука стекла звање дипломирани политиколог а након положених деветнаест испита разлике и дипломског рада стекла звање дипл. социјални радник. Радила у Центру за совијални рад а последњих 25 година запослена као васпитач у Дому ученика средњих школа „Јелица Миловановић“.


 


vesnamilajic60@gmail.com