Зоран Аздејковић

Vaspitač, .

Зоран Аздејковић, професор одбране и безбедности


 Васпитач

 

Рођен у Загребу, дипломирао на Факултету за одбрану и заштиту.

У Дому запослен од 1996.године на позицији васпитача. Пре доласка у Дом радно искуство стекао у Ученичком центру Београд (претходно Заједница  домова ученика Београд) као васпитач и у  Пољопривредној школи у Београду као професор одбране и заштите.

У Дому задужен за рад шаховске секције.