Светлана Свешко

Koordinator vaspitne službe, координатор васпитне службе

Рођена 1961. у Брчком, БиХ. Завршила Филозофски факултет, одсек за психологију. Радну каријеру започела 1988. као стручни сарадник у Пољопривредној школи у Панчеву.


Од 1994. ради у Дому ученика „Јелица Миловановић“ најпре пет година на позицији васпитача затим стручног сарадника и од 2016. координатор васпитне службе. Од 2007. године лиценцирани Гешталт психотерапеут и учесник у неколико пројеката Министарства просвете. Аутор и реализатор пет програма стручног усавршавања, од којих су два тренутно активна.


 


svetlanat@jelicamilovanovic.edu.rs