Драгана Трифуновић

Zamenik direktora, Дипломирани педагог

Рођена 1974. у Ужицу, где је завршила и средњу школу. Студирала на Филозофском факултету у Београду и стекла звање дипломирани педагог.


Од 2017. квалификовани Гешталт психотерапеут (од стране Европског акредитованог тренинг института за психотерапију), а од 2022. поседује и Национални сертификат за психотерапију.


Коаутор и реализатор два акредитована програма за стручно усавршавање запослених, као и аутор “ Приручника за полагање стручног испита за лиценцу за васпитаче и стручне сараднике”.


По завршетку студија радила у Дому за децу и омладину “ Петар Радовановић” а од 2001. запослена у Дому ученика “ Јелица Миловановић“ најпре на позицији васпитача, затим координатора васпитне службе, а од 2016. на позицији заменика директора.


 


draganat@jelicamilovanovic.edu.rs