Лена Делеон Милачић

Stručni saradnik psiholog, Дипломирани психолог

Рођена у Београду, завршила Трећу београдску гимназију и стекла звање дипломираног психолога на Филозофском факултету у Београду. Своје образовање наставља на Европском акредитованом институту за психотерапију и постаје сертификовани Гешталт психотерапеут. Коаутор и реализатор два акредитована  програма за стручно усавршавање запослених у просвети, који се односе на рад са адолесцентима.


У Дому ученика "Јелица Миловановић" ради од 2014. године на позицији најпре васпитача па стручног сарадника психолога а води и новинарску секцију.


"Моја основна улога, у којој уживам, је да пружам подршку ученицима у њиховом емоционалном и академском развоју. Трудим се да стварам сигуран простор у коме ће млади развијати своје капацитете. Верујем у тимски рад и сматрам да ћемо најадекватније подржати наше ученике уз квалитетну сарадњу са родитељима, школом и колегама."


 


lenadm@jelicamilovanovic.edu.rs