Вања Малобабић

Stručni saradnik pedagog, Дипломирани педагог

Рођена у Аранђеловцу 1973. године, где је и завршила основну школу и гимназију. Основне студије завршила на Филозофском факултету у Београду на одсеку за педагогију. Као школски педагог, радила је у ОШ ,, Свети Сава“ у Аранђеловцу и у ОШ ,, Јанко Веселиновић“ у Београду.


У Дому ученика,, Јелица Миловановић“ ради од септембра школске 2023/24.год. Добар је тимски играч, а све што ради, ради у интересу ученика и установе у којој је запослена.


 


vanjam@jelicamilovanovic.edu.rs