Миливоје Ђуровић

Vaspitač, Дипломирани сликар

Рођен 1983. године у Подгорици, у Београду завршио XIV београдску гимназију а након тога Факултет ликовних уметности. У Дом ученика „Јелица Миловановић“ дошао 2013. године и од тада поред своје васпитне групе организује и рад ликовне секције у оквиру које припрема са ученицима радове за Домијаду. Води и Ученички парламент.


milivoje.djurovic@gmail.com