Милан Јеремић

Vaspitač, Дипломирани професор физичког васпитања

Рођен у Ужицу 1980. године. После основне школе преселио се у Београд, где је завршио XIбеоградску гимназију. Основне и мастер студије завршио на Факултету за спорт и физичко васпитање. Радну каријеру започео у Другој економској школи као наставник физичког васпитања у трајању од две године а од 2015. године радим у Дому ученика „Јелица Миловановић“ као васпитач. Поред вођења своје групе задужен и за спортске секције фудбал и одбојку.


 


migo.jeremic@gmail.com