Катарина Миловановић

Vaspitač, Дипломирани педагог

Рођена у Ужицу, завршила Филозофски факултет у Приштини, одсек Педагогија. Гешталт психотерапеут уз поседовање Националног сертификата за психотерапију. У Дому ради од 2002. године најпре на позицији васпитача а након тога на позицији стручног сарадника педагога. Од 2023. године поново ради као васпитач и поред своје васпитне групе води Домски парламент.


 


katarinam@jelicamilovanovic.edu.rs