Војкан Протић

Vaspitač, Дипломирани историчар

Рођен 1984. године у Чачку. Основне студије завршио на Филозофском факултету у Београду, одсек за историју, звање дипломирани историчар. Радно искуство стицао као наставник историје у више основних школа као и Школи за образовање одраслих.


У Дому ученика средњих школа “Јелица Миловановић” запослен од 2022. године где поред своје васпитне групе води и историјску секцију.


 


vojkanprotic@yahoo.com