Сузана Вукоје

Vaspitač, Дипломирани специјални педагог

Основну школу, Земунску гимназију и Дефектолошки факултет завршила у Београду, где је и рођена. На Дефектолошком факултету, сада Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, дипломирала на смеру за Превенцију и ресоцијализацију и стекла звање Дипломирани специјални педагог. На Институту за Ментално здравље завршила четворогодишњу едукацију из Системске породичне психотерапије и стекла звање Породичног психотерапеута. У Дому ради од 2006. године на позицији васпитача.


"Свакодневно сам у интензивној интеракцији са младима што ми омогућава да континуирано учим о њима и од њих. Задужена сам за рад ритмичке секције и члан сам бројних тимова.


Истрајна сам и комуникативна, способна за индивидуални и тимски рад, толерантна у опхођењу и сарадњи са особама различитих националности или са посебним потребама. Вољна за даља усавршавања. Мишљења сам да моје компетенције и лични пример поштовања вредности за које се залажем позитивно утичу на младе. Поштење, искреност, доследност и љубав су вредности којима тежим."


 


suzanavukoje@yahoo.com