Милена Ковачевић

Vaspitač, Дипломирани професор физике

Рођена у Београду, где је завршила основну школу и Прву београдску гимназију. Дипломирала на Физичком факултету са наградом за најбољи одбрањени дипломски рад из физике Фонд ʺПроф. др ЉУБОМИР ЋИРКОВИЋʺ.


Након неколико замена у основним школама и СТШ Петар Драпшин (данас - Ваздухопловна академија) од 1997. ради у Дому ученика средњих школа ʺЈелица Миловановићʺ на радном месту васпитача.


Током свог рада у Дому поред редовних послова васпитача, учествовује у раду многих секција и комисија у Дому.