Милорад Радошевић

Vaspitač, koordinator aktiva, Дипломирани инжењер агроекономије

Рођен у Бихаћу, основне студије завршио на Пољопривредном факултету у Београду. Студент постдипломских – мастер студија на истом факултету, на одсеку за агробизнис менаџмент. Радни однос започео у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, затим као саветник у банкама и од 2017. године долазим у Дом ученика „Јелица Миловановић“. Тренутно поред своје васпитне групе води спортске секције.


 


milorad.radosevic@gmail.com