Јасмина Томашевић

Vaspitač, Дипломирани специјални педагог

Рођена у Мајданпеку. Средњу медицинску школу завршила у Београду. На Дефектолошком факултету у Београду (Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију) дипломирала на смеру Превенција и ресоцијализација лица са поремећајем у понашању и стекла звање дипломирани специјални педагог. Едукант Системске породичне психотерапије у Институту за ментално здравље.


"Бивши сам ђак дома и то искуство омогућава ми да препознам и разумем потребе као и изазове са којима се ученици сусрећу. Едукација из Системске породичне психотерапије даје ми јаснији увид у значај породичног окружења као и прилику да на адекватан начин одговорим на потребе ученика.


Осим редовних послова васпитача координатор сам Тима за оснаживање младих и водим драмску секцију."


 


jasmina.tocakovic@gmail.com