Татјана Невенић

Vaspitač, Мастер професор италијанског језика

Рођена у Београду, завршила Прву београдску гимназију. Дипломирала италијански језик и књижевност на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Након дипломирања стекла диплому мастера на истом одсеку. Радила у више основних и средњих школа у Београду, а последњих тридесет година запослена уДому ученика ''Јелица Миловановић".


"Веома сам посвећена васпитном раду са ученицама. Захваљујући дугогодишњем искуству успешно се носим са изазовима у овом послу и ефикасно их савладавам. Поред васпитне групе водим секцију стрељаштва."


 


tanja.nevenic@gmail.com