Марија Стојнић

Vaspitač, Дипломирани дефектолог-логопед

Рођена у Београду, завршила средњу медицинску школу, а потом на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију стекла звање дипл.дефектолог-логопед.


Од 2022. и реедукатор психомоторике. Претходно радно искуство стекла на Институту за гинекологију и акушерство Клиничког центра Србије и у развојном саветовалишту ДЗ Вождовац.


Од 2014. запослена у Дому ученика „Јелица Миловановић“ где је задужена за рад рецитаторске секције.


 


mari.stojnic@gmail.com