Јелена Радивојевић

Vaspitač, koordinator aktiva, Мастер физикохемичар

Рођена у Лозници 1991. године, основне студије завршила на Хемијском факултету, смер професор хемије, након тога мастер студије на Факултету за физичку хемију. Положени испити на докторским студијама Хемијског факултета, катедра за наставу хемије.


У Дому ученика "Јелица Миловановић" запослена од 2018. године, пре тога радила у више основних школа на територији Београда током три године.


"За себе бих истакла да сам веома посвећена послу, организована, емпатична у раду са децом а као бивши ђак дома разумем још дубље све изазове са којима се наши ученици сусрећу. У Дому се бавим инструктивним радом из хемије где ученицима помажем да спреме градиво за тестове."


 


jelenar-91@hotmail.com