Наташа Коронсовац

Vaspitač, Дипломирани педагог

Рођена у Београду, завршила II београдску гимназију. Студирала на Филозофском факултету у Београду на одсеку за педагогију и стекла звање Дипломирани педагог.


Поред тога, завршила и ЕАГТ Европски акредитовани тренинг институт за психотерапију и стекла звање Гешталт психотерапеута са националним сертификатом.


У Дому ученика средњих школа „Јелица Миловановић“ ради од 2000. године и поред вођења своје васпитне групе држи и Психолошке радионице где се на интересантан начин, у атмосфери блискости и поверења које се постепено ствара, бави општим развојним темама, дилемама и потешкоћама које су типичне за период адолесценције.


 


natasa.koronsovac@gmail.com