Vaspitni rad


 

VASPITNI RAD U DOMU UČENIKA 

Dom učenika srednje škole Jelica Milovanović je pedagoški oblikovana sredina i zajednica koja za osnovnu delatnost ima vaspitanje koje se ostvaruje u interakciji između učenika, vaspitača, psihologa i svih onih koni čine socijalni ambijent Doma.

Ciljevi vaspitnog rada u Domu učenika srednje škole Jelica Milovanović su:

  • Obezbeđivanje optimalnih uslova za dostupno i kvalitetno obrazovanje i vaspitanje učenika.
  • Osposobljavanje učenika za uspešno funkcionisanje u uslovima odvojenosti od porodice i snalaženje u različitim problemskim situacijama.
  • Podrška razvoju ličnosti učenika u skladu sa uzrasnim i ličnim potrebama i individualnim karakteristikama i interesovanjima.
  • Jačanje kompetencija učenika koje doprinose socijalnoj integraciji.

U Domu je zaposlen stručno osposobljen kadar koji čine: vaspitači, stručni saradnici i drugo osoblje koje vodi računa da sve što se događa u Domu bude u interesu fizičkog i mentalnog zdravlja i celokupnog razvoja učenika. Vaspitni rad je organizovan u grupama. Radno vreme vaspitača je takvo da je obezbeđeno njihovo prisustvo u Domu tokom 24 sata, kako radnim danima, tako i vikendom.