Istorijska sekcija

Историјска секција окупља ученике заинтересоване за изучавање, приповедање и представљање прошлости. Садржаји прате интересовања полазника, али се предност даје на историјском наслеђу Београда и његове околине. Полазници секције, заједно са васпитачима, обилазе музеје, галерије и друге културно-историјске знаменитости у престоници.

Секцију води васпитач Војкан Протић.