Psihološka sekcija

Психолошка секција се на интересантан начин, у атмосфери блискости и поверења које се постепено ствара, бави општим развојним темама, дилемама и потешкоћама које су типичне за период адолесценције.

Теме којима се бави ова секција јесу:

-        слика о себи, питање идентитета

-        емоције

-        односи са другима

-        вршњаци (дружење, комуникација, неспоразуми, узајамност...)

-        родитељи (реципрочна одговорност)

-        однос према школи, учењу, наставницима, изворима сазнања...

-        вредности

као и многе друге које за њих представљају изазов у осетљивом добу одрастања.

Секцију води васпитач Наташа Коронсовац.