Učenički parlament

Ученички парламент у дому јесте глас ученика и кључна веза између ученика, васпитача и управе дома. Његова улога је да промовише учешће ученика у одлукама у дому, подстиче демократске вредности и заступа интересе својих другара домаца.

Кроз редовне седнице, расправе и активности, чланови ученичког парламента имају прилику да изразе своје ставове, предложе побољшања у дому и учествују у доношењу одлука које утичу на њихов свакодневни живот у дому. Ово није само прилика за учење о демократији и одговорности, већ и за развој лидерства, тимског рада и вештина комуникације.

Кроз своје активности, ученички парламент у дому постаје кључна карика у осигуравању транспарентности, укључености и осећаја заједништва међу ученицима. Њихов рад није само важан за функционисање дома, већ и за обликовање будућих лидера и активних грађана који ће доприносити бољем друштву.

У сарадњи са учеником-председником ученичког парламента, рад секције организују и прате васпитачи Катарина Миловановић и Миливоје Ђуровић.