Recitatorska sekcija

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА - ПОЕТСКО СЦЕНСКИ ПРИКАЗ

 

Рецитаторска секција у Дому постоји дуги низ година и значајно доприноси образовањ и неговању стваралачког духа ученика. Кроз сам рад секције анализирамо и обрађујемо историјски значајна књижевна дела као и ауторска дела наших ученика.

Учествовањем у секцији ученици стичу вештине добре артикулације, дикције , акцента, као основу лепог казивања и говора. Такође, ученици јачају самопоуздање и спремност за јавни наступ. Вредни ученици, чланови рецитаторске секције, могу се похвалити бројним пласманима на Републичким и градским такмичењима и увек су радо виђени учесници на разним ученичким приредбама и смотрама.

Секцију води васпитач Марија Стојнић.