Muzička sekcija

Основни образовни циљ музичке секције јесте развијање осећаја за лепоту музичког изражавања и подстицање и развијање вокалних способности сваког ученика појединца.Васпитни задатак секције састоји се у развијању позитивних особина и социјализације.Општи циљ је подстицање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свог и других народа.Остали циљеви су:

- Подстицање креативних способности ученика и смисла за колективно музицирање

- Развијање навика слушања музике 

- Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима ( извођење,слушање,

истраживање,такмичење)

- Припрема сценског наступа

( неговање вокалног и инструменталног наступа)

- Подстицање такмичарског духа

( припрема ученика за такмичење у класичној,популарној и традиционалној музици)

 

Секцију води Наташа Василић,

дипломирани музички педагог