Novinarska sekcija

Новинарска секција представља простор за ученике у ком се обликује јавно мишљење, подстиче критичко размишљање и слобода изражавања. Кроз истраживачке пројекте, интервјуисање, писање и уређивање чланака, чланови новинарске секције стичу важне вештине комуникације, анализе и презентације информација.

Репортаже, интервјуи или истраживачки радови пружају прилику за изражавање, информисање и ангажовање шире заједнице. Један од циљева новинарске секције је да читаоцима прикажу домски живот и занимљивости о ученицима али и домским активностима. Сваки чланак постаје прилика за промовисање важних тема, подизање свести и подстицање дијалога међу ученицима.

Радом секције координира стручни сарадник- психолог Лена Делеон Милачић.