Упис 2016/2017

26.август 2016.

Примљене девојчице по посебном критеријуму
Примљени дечаци по посебном критеријуму

22.август 2016.

Ученици су у обавези да приликом усељења приложе:

Лекарско уверење, не старије од 15 дана, које могу прибавити у месту боравка или у просторијама Дома 31. и 1. септембра, од 9-19 часова(цена је 750 динара).

Уплатнице за идентификациону картицу (700 динара нова PDF или активација важеће старе 250 динара PDF).

Уплатницу за смештај и исхрану у Дому за месец септембар у износу од 5358,00 динара PDF .

Ученици су такође у обавези да уплате депозит за штету (500 динара).

28.jул 2016.

Коначна листа- девојчице
Коначна листа-дечаци

16.jул 2016.

Прелиминарна листа- девојчице
Прелиминарна листа-дечаци

10.jун 2016.

Конкурс за упис у Дом 2016/2017
Пријава за упис
Уверење о приходу

Трошкови уписа износе 300 динара (уплата приликом подношења докумената или уплатницом на текући рачун Дома.)Огласна табла


Усељење са распоредом ученика по собама биће обављено 31.08.2016. године од 8-22 часа.


Родитељски састанак ће бити одржан 31.08.2016. у 13 часова у трпезарији Дома.