Службе

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ Назив: Дом ученика средњих школа" Јелица Миловановић"  
Адреса: Крунска 8, Београд  
Матични број: 07444028  
ПИБ: 100158071  
УПРАВА
Директор Душко Бабић 011/3304-801 duskob@jelicamilovanovic.edu.rs
  Секретар Дома Јана Вујић Нешић 011/3304-802 janavn@jelicamilovanovic.edu.rs
  Заменик директора Драгана Трифуновић 011/3304-803 draganat@jelicamilovanovic.edu.rs
  Шеф васпитне службе Светлана Свешко 011/3304-844 svetlanat@jelicamilovanovic.edu.rs
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ    
  Психолог Лена Делеон Милачић 011/3304-844 lenadm@jelicamilovanovic.edu.rs
  Педагог Вања Малобабић 011/3304-844 vanjam@jelicamilovanovic.edu.rs
РАЧУНОВОДСТВО
  Руководилац финанасијко рачуноводствене службе Ивана Петронијевић 011/3304-806 ivanap@jelicamilovanovic.edu.rs
  Службеник за јавне набавке Гордана Блануша 011/3304-807 gordanab@jelicamilovanovic.edu.rs
  Референт за финансијско рачуноводствене послове Мирјана Војиновић 011/3304-805 mirjanav@jelicamilovanovic.edu.rs
  Референт за финансијско рачуноводствене послове Драгана Драшковић 011/3304-805 draganad@jelicamilovanovic.edu.rs
  Референт за финансијско рачуноводствене послове Владо Вељановски 011/3304-805 vladov@jelicamilovanovic.edu.rs
Сарадник за ученички стандард Оливера Миловановић 011/3304-843 oliveram@jelicamilovanovic.edu.rs
БИБЛИОТЕКА   Славица Илић Кресоја   biblioteka@jelicamilovanovic.edu.rs
ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА Jасмина Томашевић 062/8844217 jasminat@jelicamilovanovic.edu.rs
ВАСПИТАЧИ - 5А     011/3304-841 jelica5a@jelicamilovanovic.edu.rs
ВАСПИТАЧИ - 8/1     011/3304-804 jelica81@jelicamilovanovic.edu.rs
ВАСПИТАЧИ - 8/3     011/3304-809 jelica83@jelicamilovanovic.edu.rs
КУХИЊА     011/3304-842