Јавне набавке 2014.

 

 
JNMV-D-3/14 Опрема за припремање јела - електрични кипер

Документација

JNMV-D-2/14 Набавка душека за ученичке кревете

Документација

JNMV-R-2/14 Јавна набавка мале вредности-радови на мрежи централног грејања

Документација

JNMV-R-1/14 Јавна набавка мале вредности-столарски и електро радови

Документација

 OP - D-1 / 14-1 Пецива и колачи

Документација

 JNMV - D - 1/14 Средства за одржавање хигијене

Документација

 OP - D - 2/14 Електрична енергија

Документација

 OP - D - 1/14 Намирнице за исхрану ученика

Документација

  DU - R - 4/13 Инвестиционо одржавање санитарних просторија

Документација