Јавне набавке 2020.

 

JNMV-U/2/20. Услуге фиксне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Oбавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава

Одлукa о додели уговора

Завршено
OP-R/1/20. Адаптација унутрашњих просторија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора/партија1

Одлукa о додели уговора/партија2

Завршено
JNMV-D/6/20. Набавка кровних прозора са монтажом

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Завршено
JNMV-D/5/20. Набавка и уградња перголе

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Завршено
OPD/2/20. Намирнице за исхрану ученика

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Одлуке о додели уговора, партије 1-10

Завршено
JNMV-D/4/20. Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Завршено
JNMV-У/1/20. Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Завршено
JNMV-D/3/20. Набавка уређаја за потребе кухиње

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Завршено
JNMV-D/2/20. Опремање соба и заједничких просторија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-D/1/20. Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено
PPB/1/20 Хлеб, пециво и смрзнуто пециво

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Активно
OPD/1/20. Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне КД, питања

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава

Одлукa о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено