Јавне набавке 2019.

 

JNMV-U/5/19. Услуге фиксне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне КД

Одлукe о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-U/4/19. Услуга надоградње софтверa „Archilleus“ модулима за финансије (фаза 2.)

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукe о додели уговора

Активно
JNMV-D/7/19. Набавка душека

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори I

Одлукe о додели уговора

Активно
JNMV-D/6/19. Уређаји за опремање кухиње

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне КД I

Питања и одговори I

Измене и допуне КД II

Питања и одговори II

Питања и одговори III

Питања и одговори IV

Одлукe о додели уговора, партија 1

Одлукe о додели уговора, партија 2

Активно
JNMV-U/3/19. Грађевинско занатски радови

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукe о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-D/5/19. Набавка и уградња врата у објекту Крунска 8/1

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукe о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-U/2/19. Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне КД I

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-D/4/19. Намирнице за исхрану ученика

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне КД I

Измена и допуна КД II

Измена и допуна КД III

Питања и одговори I

Питања и одговори II

Питања и одговори III

Питања и одговори IV

Питања и одговори IV

Питања и одговори V

Одлукe о додели уговора

Завршено
JNMV-D/3/19. Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-U/1/19. Услуга надоградње софтверa „Archilleus“ модулима за финансије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-D/2/19. Рачунари и рачунарска опрема

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за КД

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-D/1/19. Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено