Јавне набавке 2018.

 

JNMV-U/2/18. Услуге фиксне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-D/8/18. Замена расвете новим лед осветљењем

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за КД I

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-D/7/18. Намештај за опремање ученичких соба

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-D/6/18. Замена постојеће расвете новим лед осветљењем

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за КД I

Питања и одговори везани за КД II

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-D/5/18. Набавка уређаја за потребе кухиње

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-D/4/18. Набавка и уградња чилера

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-U/1/18. Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
OPD-1/18. Намирнице за исхрану

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за КД I

Измена и допуна КД

Питања и одговори везани за КД II

Одлуке о додели уговора

Oбавештење о закљученим уговорима

Завршeно
JNMV-D/3/18. Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршeно
JNMV-D/2/18. Набавка собних врата са уградњом

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршeно
JNMV-D/1/18. Набавка добара за опремање купатила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна КД

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршeно