Јавне набавке 2017.

 

JNMV-R/2/17. Јавна набавка мале вредности-Бојадерски радови

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршeно
JNMV-U/2/17. Надоградња постојећег софтверског система „Archilleus“ модулима за кадровске послове и основна средства

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршeно
JNMV-D/3/17. Јавна набавка мале вредности-набавка собних врата са уградњом

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршeно
JNMV-D/2/17. Јавна набавка мале вредности-набавка душека

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење КД

Измене и допуне КД

Oбавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршeно
JNMV-R/1/17. Јавна набавка мале вредности-молерски радови

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора (стављена ван снаге)

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршeно
JNMV-U-1/17. Јавна набавка мале вредности-Услуга мобилне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне КД

Питања и одговори I

Пречишћен текст КД

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршeно
OPD-2/17 Јавна набавка добара-намирнице за исхрану ученика

Позив за подношење понуда и KД

Kонкурсна документација

Питања и одговори I

Питања и одговори II

Питања и одговори III

Измене и допуне КД

Пречишћен текст КД

Питања и одговори IV

Измене и допуне КД I

Измене и допуне КД II, 24.05.17.

Питања и одговори V, 24.05.17.

Обавештење о продужењу рока, 24.05.17

Одлука о додели уговора - Намирнице широке потрошње-п.1

Одлука о додели уговора - Свеже месо и месне прерађевине-п.2

Одлука о додели уговора - Свеже живинско месо-п.3

Одлука о додели уговора - Млеко и млечни производи-п.4

Одлука о додели уговора - Хлеб и пецива-п.5

Одлука о додели уговора - Свеже воће и поврће-п.6

Одлука о додели уговора - Риба и рибље прерађевине п.7

Одлука о додели уговора - Jaja-п.8

Одлука о додели уговора - Смрзнути производи-п.9

Одлука о додели уговора - Смрзнуто пециво-п.10

Oбавештење о закљученом уговору (партије:1-10)

Завршeно
JNMV-D-1/17. Јавна набавка мале вредности-Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
OPD-1/17. Јавна набавка добара-електрична енергија за потребе Дома ученика.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о закључењу оквирног споразума

Oбавештење о закљученом оквирном споразуму

Завршeно