Јавне набавке 2016.

 

OPD-5/16 Јавна набавка добара  - млеко и млечни производи

Позив за подношење понуда, 06.02.2017.

Конкурсна документација, 06.02.2017.

Пречишћен текст КД.

Измена КД I.

Питања и одговори

Измена и допуна КД II, 2.03.2017.

Обавештење о продужењу рока, 2.03.2017.

Додатно појашњење КД 9.03.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума 21.03.2017.

Одлука о додели уговора 7.04.2017.

Завршено
JNMV-U-2/16 Јавна набавка мале вредности  - Услуга надоградње софтвера "Archilleus" модулима за васпитни рад

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-D-4/16 Јавна набавка мале вредности  - набавка путничког аутомобила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-R-3/16 Јавна набавка мале вредности  - доградња административног блока

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори КД

Измена и допуна КД

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено
OPD-4/16 Јавна набавка добара  - млеко и млечни производи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори КД I

Конкурсна документација

Питања и одговори КД I

Питања и одговори КД II

Питања и одговори КД III

Измена и допуна КД

Измена и допуна КД

Пречишћен текст КД I

Пречишћен текст КД II

Завршено
JNMV-D-3/16 Јавна набавка мале вредности  - набавка опреме за вешерај

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење КД I

Појашњење КД II

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-R-2/16 Јавна набавка мале вредности  - извођење радова на уређењу дворишта.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено
PPS-1/16 Намирнице за исхрану ученика-риба и рибље прерађевине

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Завршено
OPD-3/16 Јавна набавка добара-намирнице за исхрану ученика

Позив за подношење понуда и конкурсна документација

Одлука о додели уговора-млеко и млечни производи

Обавештење о обустави поступка-млеко и млечни производи

Одлука о обустави поступка-млеко и млечни производи

Одлука о додели уговора-намирнице широке потрошње

Завршено
JNMV-D-2/16 Јавна набавка мале вредности - набавка опреме за кухињу.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-R-1/16 Јавна набавка мале вредности - адаптација кухиње

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна КД

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-D-1/16 Јавна набавка мале вредности - средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено
OPD-2/16 Јавна набавка добара - намирнице за исхрану ученика

Документација

Завршено
JNMV-U-1/16 Јавна набавка мале вредности - услуга надоградње постојећег софтверског система"Archilleus" са физичким сређивањем документације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено
OPD-1/16. Јавна набавка добара-електрична енергија за потребе Дома ученика.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Завршено