Јавне набавке 2015.

 

 
JNMV-U-2/15 Јавна набавка мале вредности - услуга електронског архивирањаи завођења документације.

Документација

JNMV-D-6/15. Јавна набавка мале вредности-набавка машине за прање посуђа

Документација

JNMV-U-2/15 Јавна набавка мале вредности - услуга електронског архивирањаи завођења документације.

Документација

JNMV-D-5/15. Јавна набавка мале вредности обликована по партијама-набавка инвентара

Документација

JNMV-D-4/15. Јавна набавка мале вредности-набaвка завеса

Документација

 JNMV-R-2/15. Јавна набавка мале вредности обликована по партијама-адаптација просторија

Документација

 JNMV-R-2/15. Јавна набавка мале вредности -молерски радови у објекту Дома

Документација

 PBOP-1/15. Набавка добара-риба и рибље прерађевине

Документација

  PSOP-1/15. Набавка добара-месо и месне прерађевине

Документација

JNMV D-3/15. Јавна набавка мале вредности-канцеларијски материјал

Документација

JNMV-D-2/15. Јавна набавка мале вредности-средства за одржавање хигијене

Документација

JNMV-U-1/15. Јавна набавка мале вредности-услуге поправке и одржавања намештаја

Документација

 OP - D -2/15. Набавка добара-Намирнице за исхрану ученика

Документација

 OP - D - 1/15 Електрична енергија

Документација

 JNMV-D-1/15 Јавна набавка мале вредности-набавка тонера и кертриџа

Документација