• Oглас за лицитацију
 • План јавних набавки за 2023.годину
 • План јавних набавки са изменама за 2022.годину
 • План јавних набавки за 2021.годину
 • План јавних набавки за 2020. годину
 • План јавних набавки за 2019.годину
 • Изменe и допуне плана ЈН за 2018.годину
 • План јавних набавки за 2018. годину
 • План јавних набавки 2017. годину
 • План јавних набавки за 2016.годину
 • Правилник јавних набавки, септембар 2020.
 • Правилник јавних набавки
 • Финaнсијски извештај Дома за 2020.годину
 • Финaнсијски извештај Дома за 2019.годину
 • Финaнсијски план Дома за 2019.годину
 • Финaнсијски извештај Дома за 2018.годину
 • Финaнсијски план Дома за 2018.годину
 • Финaнсијски план Дома за 2017.годину
 • Финaнсијски план Дома за 2017.годину - измењен и допуњен
 • Финансијски извештај за 2017.годину
 • Финансијски извештај за 2016.годину
 • Одлука о одржавању предавања у вези са COVID-19.
 • Информатор о раду
 • Правилник о организацији и систематизацији послова
 • Развојни план 22-27
 • План и програм 2022-23
 • Извештај о раду за 2021/22. годину