Активности/Слободно време

Слободно време


Дом ученика “Јелица Миловановић“ кроз своју основну делатност- васпитни рад који подразумева учење , развијање личности ученика и организацију ученичког слободног времена , осмишљава и гради амбијент и оквир живљења обликован по реалним потребама ученика.

Задатак Дома је да понуди услове за остваривање потреба ученика у слободном времену, а васпитачи и стручни сарадници да саветују, усмеравају, подстичу организацију активности примењујући савремене методе и средства за рад.

У посредном и непосредном раду са ученицима васпитачи и стручни сарадници као саветодавци, уз сарадњу са родитељима и школом обавезни су да прате учеников лични и професионални развој.

Парламент


У Дому постоји и Парламент ученика који се бави битним питањима стандарда, живота, рада и другим потребама ученика. Дају се мишљења и предлози везани за Дом, редовне и слободне активности, такмичења на Домијади и слично. Ученици се обавештавају о питањима од посебног значаја за њихов боравак у Дому.