УПИС за школску 2023/24. годину


август 2023.

Листа кандидата у другом кругу

Листа кандидата по посебном критеријуму

25.јул 2023.

Коначна листа за дечаке

Коначна листа за девојчице

14 јул 2023.

Прелиминарна листа за дечаке

Прелиминарна листа за девојчице

јун 2023.

Oбавештење за родитеље и ученике

Пријем ученика се врши на основу „Конкурса за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2023/2024. годину“ који се налази на линку: КОНКУРС за упис у школску 2023/24. годину

Право на смештај и исхрану у Дому имају редовни ученици средњих школа, чије место пребивалишта није у седишту Дома. Кандидати из осетљивих друштвених група који нису добили смештај у првој расподели имају право, да у другој расподели у августу, поднесу захтев Дому да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета.

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

за прву расподелу – од 3. до 14 јула 2023. године,

за преостала слободна места – од 24. до 28. августа 2023. године,

за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 24. до 28. августа 2023. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Приликом подношења пријаве ученик треба да поднесе оригинална документа или оверене фотокопије.

Напомена: Оверене копије прихватиће се уколико су оверене код нотара.

 • Читко попуњен образац пријаве са линка: Пријава за упис;


  За ученике првих разреда: сведочанства о завршеним разредима од 5. до 8, уверење о обављеном завршном испиту и потврда о упису у средњу школу;

  За ученике других, трећих и четвртих разреда: сведочанство о завршеном претходном разреду;


  Уверење о приходима по члану домаћинства за период од 01.01. до 31.03.2023. године, издато од стране општинског органа из места пребивалишта. Уверење можете преузети са линка: Уверење о приходу.


  Дипломе или друге документе о наградама са учешћа на такмичењима у организацији Министарства просвете (која се налазе у календару такмичења ученика) у претходно завршеном разреду;

  Информација о наградама, похвалама и васпитно-дисциплинским мерама у дому ученика у претходној школској години (за оне који су 2, 3. или 4. разред средње школе);


  Трошкови накнаде за пријаву на конкурс износе 300 динара и могу се платити на евиденциони рачун Дома број 840-0000031392845-57 (уплата за пријаву на конкурс), модел и позив на број 97 3702151040174231700.

  Пример попуњене уплатнице:

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Напомена: Ученици који према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета стручног образовања („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 6/12) имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве неће се разматрати.

Пријем докумената ће се обављати у термину од 8-14 часова радним данима и суботом од 9-12 часова у периоду од 3. до 14. јула 2023. године у просторијама Дома, Крунска 8.