Август 2023.

Обавештење о усељењу за школску 2023/24. годину

мај 2023.

Цена смештаја и исхране за месец јун 2023. године ( до 20. јуна) је 5992,00 динара, а за ученике који остају до 10. јуна износи 3.932,00 динара. Молимо вас да уплаћујете тачно по наведеном моделу уплатнице.

мај 2023.

Цена смештаја и исхране за месец мај 2023. године је 7.640,00 динара . Цена за матуранте који излазе пре 31. маја је 6404,00 динара . Молимо вас да уплаћујете тачно по наведеном моделу уплатнице.