март 2023.

Цена смештаја и исхране за месец март 2023. године је 8052,00 динара. Уплату је потребно извршити до 5. текућег месеца по наведеном моделу уплатнице.

31.јануар 2023.

Цена смештаја и исхране за месец фебруар 2023. године је 6816,00 динара . Молимо вас да уплаћујете тачно по наведеном моделу уплатнице.

...

јануар 2023.

...

Од 01. јануара 2023. године СВЕ уплате можете вршити на нови евиденциони рачун. Молимо вас да уплаћујете тачно по наведеном моделу уплатнице.

...

Модел уплатнице за картице
август 2022.

Обавештење о усељењу за школску 2022/23. годину

август 2022.

Коначна листа за дечаке

Коначна листа за девојчице

ОДЛУКА о праву на смештај и исхрану за школску 2022/23. годину

јун 2022.

Упис у школску 2022/23. годину