Јавне набавке

 

 
JNMV-D-1/16 Јавна набавка мале вредности  - средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

OPD-2/16 Јавна набавка добара - намирнице за исхрану ученика

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

JNMV-U-1/16 Јавна набавка мале вредности - услуга надоградње постојећег софтверског система"Archilleus" са физичким сређивањем документације

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

OPD-1/16. Јавна набавка добара-електрична енергија за потребе Дома ученика.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

JNMV-U-2/15 Јавна набавка мале вредности - услуга електронског архивирањаи завођења документације.

Документација

JNMV-D-6/15. Јавна набавка мале вредности-набавка машине за прање посуђа

Документација

JNMV-U-2/15 Јавна набавка мале вредности - услуга електронског архивирањаи завођења документације.

Документација

JNMV-D-5/15. Јавна набавка мале вредности обликована по партијама-набавка инвентара

Документација

JNMV-D-4/15. Јавна набавка мале вредности-набвка завеса

Документација

 JNMV-R-2/15. Јавна набавка мале вредности обликована по партијама-адаптација просторија

Документација

 JNMV-R-2/15. Јавна набавка мале вредности -молерски радови у објекту Дома

Документација

 PBOP-1/15. Набавка добара-риба и рибље прерађевине

Документација

  PSOP-1/15. Набавка добара-месо и месне прерађевине

Документација

JNMV D-3/15. Јавна набавка мале вредности-канцеларијски материјал

Документација

JNMV-D-2/15. Јавна набавка мале вредности-средства за одржавање хигијене

Документација

JNMV-U-1/15. Јавна набавка мале вредности-услуге поправке и одржавања намештаја

Документација

 OP - D -2/15. Набавка добара-Намирнице за исхрану ученика

Документација

 OP - D - 1/15 Електрична енергија

Документација

 JNMV-D-1/15 Јавна набавка мале вредности-набавка тонера и кертриџа

Документација

JNMV-D-3/14 Опрема за припремање јела - електрични кипер

Документација

JNMV-D-2/14 Набавка душека за ученичке кревете

Документација

JNMV-R-2/14 Јавна набавка мале вредности-радови на мрежи централног грејања

Документација

JNMV-R-1/14 Јавна набавка мале вредности-столарски и електро радови

Документација

 OP - D-1 / 14-1 Пецива и колачи

Документација

 JNMV - D - 1/14 Средства за одржавање хигијене

Документација

 OP - D - 2/14 Електрична енергија

Документација

 OP - D - 1/14 Намирнице за исхрану ученика

Документација

  DU - R - 4/13 Инвестиционо одржавање санитарних просторија

Документација