Јавне набавке 2020.

 

JN Хлеб, пециво и смрзнуто пециво

Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлукa о додели уговора

Активно
JNMV-D/1/20. Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне КД, питања

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава

Активно