Јавне набавке 2019.

 

JNMV-D/3/19. Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Активно
JNMV-U/1/19. Услуга надоградње софтверa „Archilleus“ модулима за финансије

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Активно
JNMV-D/2/19. Рачунари и рачунарска опрема

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за КД

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
JNMV-D/1/19. Електрична енергија

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Активно