Јавне набавке 2018.

 

OPD-1/18. Намирнице за исхрану

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Активно
JNMV-D/3/18. Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршeно
JNMV-D/2/18. Набавка собних врата са уградњом

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршeно
JNMV-D/1/18. Набавка добара за опремање купатила

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена и допуна КД

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршeно