Јавне набавке 2017.

 

OPD-1/17. Јавна набавка добара-електрична енергија за потребе Дома ученика.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о закључењу оквирног споразума

Oбавештење о закљученом оквирном споразуму

Aктивно