Јавне набавке 2017.

 

JNMV-U-1/17. Јавна набавка мале вредности-Услуга мобилне телефоније

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне КД

Питања и одговори I

Пречишћен текст КД

Обавештење о продужењу рока

Aктивно
OPD-2/17 Јавна набавка добара-намирнице за исхрану ученика

Позив за подношење понуда и KД

Kонкурсна документација

Питања и одговори I

Питања и одговори II

Питања и одговори III

Измене и допуне КД

Пречишћен текст КД

Питања и одговори IV

Измене и допуне КД I

Aктивно
JNMV-D-1/17. Јавна набавка мале вредности-Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Завршено
OPD-1/17. Јавна набавка добара-електрична енергија за потребе Дома ученика.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о закључењу оквирног споразума

Oбавештење о закљученом оквирном споразуму

Aктивно