• Правилник јавних набавки
  • План јавних набавки 2016
  • Одлука о усвајању плана